Språkträning  

Kontakt oss: info@zenitdialog.se
Tel: 0451-531 60

 

 

 


Språkträning för arbetssökande.
Genom att förbättra dina kunskaper i svenska språket ökar dina möjligheter att hitta ett arbete som passar dig. Inom många serviceinriktade yrken och inom vårdyrken är goda kunskaper i svenska språket en förutsättning för att bli aktuell för en anställning.

Zenit Dialog erbjuder språkträning genom att använda följande arbetssätt
• Träning via datorprogram – Rosetta Stone metoden
• Samtalsgrupp där vi diskuterar med varandra det vi läst i tidningar och böcker
• Skriva ut diktat av inläst text.

Så fungerar våra språkkurser
Rosetta Stone-metoden går ut på att du ska lära dig ett språk så som du lärde dig ditt modermål. Barn lär sig sitt första språk intuitivt genom interaktion med världen omkring dem. Språkkurserna efterliknar denna teknik genom att med ord, bilder och ljud på datorn omge dig med det språk du vill lära dig.
Du lyssnar
Att lära sig att förstå det talade språket är den viktigaste uppgiften för nybörjaren. Våra språkkurser använder infödda talare och vardagsspråk. På så sätt utvecklas dina kunskaper i att lyssna och förstå på ett enkelt och naturligt sätt. Praktiskt går det till så att du ser fyra bilder samtidigt som du hör ett ord eller en mening. Först när du valt rätt bild får du fortsätta med nästa ord/mening.

Du talar
Språkkursens exklusiva programvara för taligenkänning övervakar dina uttal - varje stavelse, ord och mening - och erbjuder omedelbar feedback. Du får vid varje talövning se en stapel på hur bra ditt uttal har blivit. Behöver du öva mer kan du få ytterligare hjälp där du kan jämföra ditt uttal med språkkursens uttal.

Du läser
Du ser ord, fraser eller hela meningar och kopplar ihop dessa med rätt bild. I en nybörjarkurs (Nivå 1) lär du dig ca 1100 vardagsord. Med en fortsättningskurs (Nivå 2) lär du dig ytterligare cirka 2200 ord.

Du skriver
Du hör en mening - du skriver. Programmet visar direkt om du stavat rätt eller fel. Du tränar både stavning, syntax och hörförståelse

Ah-ha"-upplevelser
Genom att engagera dina naturliga problemlösningsinstinkter leder Rosetta Stone dig genom en serie noggrant utformade, engagerande aktiviteter med regelbundna "ah-ha"-upplevelser för att hålla dig väl motiverad.

Kom ihåg vad du lärt dig.
Rosetta Stones unika Adaptive Recall ™-funktion stärker ditt långtidsminne genom regelbunden omprövning av dina framsteg. Med jämna mellanrum kommer programmet att påminna dig om att repetera tidigare genomförda lektioner genom att erbjuda väl sammansatta repetitionsövningar och mycket mycket mer ...

Det naturliga sättet att lära sig ett språk.