Om Zenit Dialog AB
Foto:Inger Arvidsson
Program för arbetssökande

Kundpolicy

Vår kundpolicy är att sträva efter att uppfylla kundens behov via personalens kompetens, omtanke, effektivitet och utvecklingskraft.
Kompetens – hög yrkesmässig kompetens och ett bemötande där individens eget kunnande tas till vara.
Omtanke – respekt för individens behov, integritet och självbestämmande.
Effektivitet – verksamheten organiseras och bedrivs med kvalitet, ständiga förbättringar och god ekonomisk hushållning.
Utvecklingskraft – öppenhet för förändringar, förmåga att ta initiativ och kraft att genomföra.

 


Zenit Dialog är ett kunskapscenter inom arbetsliv, hälsa, lärande och utveckling.

Arbetsliv
Projekt i samarbete med Arbetsförmedlingen för arbetssökande inom Etableringen, Jobb och Utvecklingsgarantin (JOB) samt Sysselsättningsfasen för att underlätta återgång i arbete.