Zenit Dialog AB  

 

 


Zenit Dialog AB är ett kunskapscenter inom arbetsliv, hälsa, lärande och utveckling. Våra medarbetare har bred kompetens och erfarenhet inom området. Vi erbjuder såväl enstaka uppdrag som längre och bredare projekt.

 
 
 
Arbetssökande
Inom vård och omsorg
Utbildning för arbetssökande.

Läs mer

   
 

Förstärkt arbetsträning inom Jobb och utvecklingsgarantin. För Sysselsättningsfasen finns platser inom trädgård och fastighetsservice.