Arbetssökande

 
Vård, Skola & Barnomsorg

Kontakt oss: info@zenitdialog.se
 

 Innehåll
- Studiebesök för att få information om verksamheten
- Ankomstsamtal — kartläggning
- Uppdatera CV och personligt brev
- Jobbsökaraktiviteter- Friskvårdsaktiviteter
- Språkträning vid behov.

Metod
- Individuella samtal
- Föreläsningar
- Övningar
- Lättare motion

Zenit Dialog välkomnar alla som vill hitta ett arbete.
Ambitionen är att hitta ett arbete som kan ta till vara på den
arbetssökandes starka sidor, talanger, erfarenheter och motivation.
Du får hjälp av en arbetscoach att så fort som möjligt skaffa
ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Vi arbetar efter en modell som heter IPS.
Individual Placement and Support (Individuell placering med stöd)

IPS är en modell som hjälper människor ,som av olika anledningar
varit utan arbete en längre tid, att hitta och behålla ett ”vanligt”
arbete med lön enligt avtal.

Grundläggande idéer:
Hjälper alla som uttrycker att de vill arbeta.
Omfattande hjälp av arbetscoach att söka efter, hitta och
behålla ett lämpligt arbete.
Nära samverkan med sjukvården och sociala myndigheter
i de fall den arbetssökande är angelägen om det.
Ledstjärnan är den arbetssökandes önskemål för att ta till
vara motivation, starka sidor, talanger och erfarenheter.

Arbetstider 09.00—15.00
Deltagarna kommer den första tiden 2 – 4 dagar i veckan till
Zenit Dialog, beroende på samverkan med andra aktörer t.ex SFI, för att sedan övergå till lönearbete eller praktik på en arbetsplats på allmänna arbetsmarknaden.