Arbetssökande

 
Vård, Skola & Barnomsorg

Kontakt oss: info@zenitdialog.se
 

 Innehåll
- Ankomstsamtal för att klargöra intresseområde
- Information om arbeten inom vård, skola och barnomsorg
- Samhällsorientering— Lagar och regler
- Information om hälsa och livstil
- Aktiv användning av det svenska språket i olika aktiviteter och övningar.

Metod
- Individuella samtal
- Föreläsningar
- Diskussioner och samtal i grupp
- Övningar

Målgrupp
Personer som är intresserad av att arbeta inom vård, skola, barnomsorg och kök.
Handläggarna på AF utser deltagare till projektet.

Tider: Eftermiddag 13.00 — 15.30
Samordnas med SFI-undervisningen på förmiddagen.Vägledning inför utbildning
Du kommer att få information om olika yrken samt vilka utbildningsmöjligheter som skulle kunna vara aktuella för Din del.

Upplägg
Hur länge du är inskriven här varierar och beslutas i samråd med Din handläggare på Arbetsförmedlingen. Kan variera mellan 3-6
månader. Du erhåller ersättning från AF under tiden.